About us

เราคือผู้ผลิตสินค้าแปรรูปจาก CBD และ THC เพื่อจำหน่ายเป็นสินค้าสำเร็จรูป และจำหน่ายสาร CBD , THC เป็นสารตั้งต้นเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปต่างๆ

Our Mission

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Our Vision

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Our service

เราให้ความสำคัญต่อการเพาะปลูก ตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธ์ุ ระบบการเพาะปลูกด้วยระบบ Hydroponic บริสุทธิ์ปลอดภัยจากสารตกค้าง หรือโลหะหนักในดิน การปลูกในห้องปิดควบคุมอุณหภูมิดูแลอย่างใกล้ชิด 24 ชม. เก็บเกี่ยวและจัดเก็บช่อดอก และการสกัดด้วยเครื่องมือได้รับมาตรฐานระดับโลก

มาตราฐานที่ดี ต้องมาเป็นอันดับแรก

เราให้ความสำคัญต่อการเพาะปลูก ตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธ์ุ ระบบการเพาะปลูกด้วยระบบ Hydroponic บริสุทธิ์ปลอดภัยจากสารตกค้าง หรือโลหะหนักในดิน การปลูกในห้องปิดควบคุมอุณหภูมิดูแลอย่างใกล้ชิด 24 ชม. เก็บเกี่ยวและจัดเก็บช่อดอก และการสกัดด้วยเครื่องมือได้รับมาตรฐานระดับโลก

จึงมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากฟาร์มของเรา มีคุณภาพสูงสุดและปลอดภัยต่อการนำไปแปรรูปเป็นสินค้าหรือนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

Our Products

เรามีสินค้ามากมายที่มีคุณภาพ และผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อให้คุณได้ใช้สินค้าที่ดีที่สุดของเรา

error: Content is protected !!
เว็บไซต์ของเรามีการจัดเก็บคุกกี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้

ยอมรับ