นโยบายบริษัท มีเดียเซ็นเตอร์ จำกัด

1. การดูแลรักษาเครดิตคงค้างสำหรับคีออสค์
2. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ว่าด้วย การดูแลรักษาเครดิตคงค้างสำหรับ Kiosk

  1. เครดิตที่ค้างอยู่ ณ Kiosk ยังคงเป็นของลูกค้าผู้ร่วมลงทุน หรือ ลูกค้าทั่วไป แล้วแต่กรณี ทั้งลูกค้าผู้ร่วมลงทุน หรือ ลูกค้าทั่วไป สามารถเรียกใช้เครดิตดังกล่าวได้ตามแนวทางที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ เช่น สามารถใช้ซื้อสินค้า/บริการประเภทชำระล่วงหน้าตามเครดิตเดิม หรือ สามารถเรียกคืน เป็นต้น
  2. เครดิตที่ยังคงค้างอยู่ ณ Kiosk บริษัทไม่ได้มีการกำหนดอายุเครดิตคงค้างดังกล่าว

3. หากลูกค้าผู้ร่วมลงทุน หรือ ลูกค้าทั่วไป ยกเลิกการใช้บริการ สามารถขอคืนได้โดยต้องมีหลักฐานประกอบการขอคืนเพื่อความเป็นธรรมของทั้งผู้ให้บริการ Kiosk และ ลูกค้า

4. ให้ลูกค้ามีการเติมเงินเข้า Kiosk ในการชำระค่าสินค้า/บริการประเภทชำระล่วงหน้าให้พอดี หรือ ไม่สูงกว่าราคาค่าสินค้า/บริการเป็นจำนวนมาก เช่น หากราคาค่าสินค้า/บริการ ราคา 180 บาท บริษัทจะกำหนดให้ลูกค้าทั่วไปใส่เงินชำระค่าสินค้าได้ไม่เกิน 200 บาท กล่าวคือ สามารถใส่เงินสูงสุดได้ไม่เกินธนบัตร 100 บาทจำนวน 2 ใบ โดยระบบจะป้องกันไม่ให้ใส่ธนบัตรเพิ่มอีก

5. การแจ้งปัญหาการใช้เครดิตคงค้าง ลูกค้าทั่วไปสามารถแจ้งกับลูกค้าผู้ร่วมลงทุนกับบริษัทซึ่งอยู่ประจำ ณ ที่ตั้ง Kiosk อยู่แล้ว ตรวจสอบ หรือ แจ้งเหตุโดยกดปุ่มแจ้งเหตุพร้อมทั้งติดต่อ Call Center / ลูกค้าสัมพันธ์ ที่เลขหมายโทรศัพท์ 02-105-4418

  1. หมายเหตุ : ระบบจัดเก็บเครดิตคงเหลือไว้ 90 วัน หากไม่มีการเคลื่อนไหว ระบบจะหักค่าบริการเครดิต เดือนละ 10 บาท
error: Content is protected !!